ลิน คลับ
 
 

วิธีการสมัครเข้าร่วมสมาชิก ลิน คลับ
1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครออนไลน์
2. หรือส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2637-4091 (สามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.trrsugar.com)
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-2022 หรือ 0-282-2054 ต่อ 216 (ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.)

 

 
 
                                                               


 

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ข้อมูลผู้สมัคร

 
คำนำหน้า :

 ชื่อ :
*
 
นามสกุล :  *
 
เลขที่บัตรประชาชน :
 
วัน/เดือน/ปี/เกิด : / /   * เช่น 01/01/2552
       
เพศ : *
สถานภาพ :
อาชีพ :
 
กิจกรรม/ งานอดิเรก /ที่ท่านชอบ :
 
 ประเภทอาหารที่ชอบ :    
  โปรดระบุ *  ระบุได้มากกว่า 1 หมวด
  
   

ที่อยู่ปัจจุบัน (ใช้ในการติดต่อ)

 
บ้านเลขที่ / บริษัท :

 
อาคาร / สถานที่ :
 
 
ซอย : 

 
ถนน : 
 
แขวง/ตำบล : 

 
เขต/อำเภอ :
 
จังหวัด : 

 
รหัสไปรษณีย์ : 
 
โทรศัพท์บ้าน :

 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
 
โทรศัพท์มือถือ :
*
อีเมล์ :
 
กรอกรหัสตรวจสอบ :
รหัสตรวจสอบ :

ยืนยัน รหัสตรวจสอบ :

 

   
 
 
 
     
   
     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP