เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล
ด้วยประสบการณ์และความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตลอดจน เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำตาล ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้รับการยอมรับและ ความไว้วางใจจากภาคครัวเรือนและ ภาคอุตสาหกรรมและ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ นอกประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลชนิดต่างๆที่ผลิตจาก สายการผลิตภายในกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดต่อผู้บริโภค
 
 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองมีโรงงานทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้
 1. โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม  อ.ศรีเทพ   จ.เพชรบูรณ์   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2501                                                                      
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  24,000 ตัน / วัน

 2. โรงงานนํ้าตาลสระบุรี  อ.วังม่วง   จ.สระบุรี   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2490
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  23,000 ตัน / วัน

 3. โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ2513
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  22,000 ตัน / วัน

 4. โรงงานนํ้าตาลพิษณุโลก  อ.บางกระทุ่ม   จ.พิษณุโลก   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ2510
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  22,000 ตัน / วัน

 5. โรงงานไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2519                                                                 
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  15,000 ตัน / วัน

 6. โรงงานนํ้าตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2516                                                               
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  10,000 ตัน / วัน

 7. โรงงานสหการนํ้าตาลชลบุรี  อ.บ้านบึง   จ.ชลบุรี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2502                                                                              
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  5,800 ตัน / วัน
 
     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us |CSR |Sign in Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP