ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ตุ๊กตา น้องลิน... more
  Lin Success Recipe 2nd Workshop... more
  Thaifex World of Food Asia... more
  Thaifex World of Food Asia 2012... more
  Chillin Cafe' on Tour... more
<< back                  next >>
 
     
Chillin Cafe' on Tour
 
 

                    Once again, Lin has hosted another event called ‘Chillin Café on Tour’ for all coffee and smoothie lovers. Lin, a company which produces and distributes both sugar and syrup has created a transportable café in a mini-van which was exciting, eye-catching and chilled. There was an interesting drink list that made you thirst, free servings for tasting and demonstrations concocting different drinks. Stopping off at numerous locations like Office Buildings, attracting large crowds and introducing the sweet experience; Lin’s Chillin Café on Tour was not one to be missed !

 

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP