ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ตุ๊กตา น้องลิน... more
  Lin Success Recipe 2nd Workshop... more
  Thaifex World of Food Asia... more
  Thaifex World of Food Asia 2012... more
  Chillin Cafe' on Tour... more
<< back                  next >>
 
     
Thaifex World of Food Asia 2012
 
 

               Thai Roong Ruang Group, a producer and distributor of sugar and syrup under the brand Lin took part in setting up a booth at the THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2012. A number of products were presented; Refined White Sugar, Bakery Sugar, Natural Gold Sugar and Fast Dissolving Sugar along with many more products and flavoured syrups. The highlight was the introduction of Lin’s Half Calorie Sugar which gives the same taste and sweetness but half the amount of calories of refined sugar. There were products which were sold and bought at special prices, free servings for tasting and a popular booth where crowds gathered to enjoy its treats and shows. Lin recently occupied a booth at Challenger’s Hall, Impact Arena.

 

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP