ตลาดในประเทศ
ตลาดต่างประเทศ
     
ตลาดต่างประเทศ
 

  กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังคำนึงถึงการผลิตในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้รับมาตรฐาน ทำให้กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองมีสัดส่วนการส่งออกน้ำตาลประมาณ 70 % ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดของกลุ่ม

คุณสมบัติน้ำตาลต่างประเทศ

Type  of Sugar
ชนิดของน้ำตาล  *

Maximum  Color( Icumsa )
ค่าสีไม่เกิน ( Icumsa ) **

   Minimum Polarization %
( Degrees ) ***
ค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า (%)

    Maximum Moisture %
ค่าความชื้น

    Pagekage size

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ

20

99.80

0.04

1กก. / 2 กก.

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

45

99.80

0.06

50 กก.

น้ำตาลทรายขาวธรรมดา

100

99.50

0.08

 50 กก.

น้ำตาลทรายดิบ

คุณภาพสูง

98.50

-

50 กก.
หมายเหตุ

* ไม่มีการฟอกสีในกระบวนการผลิต

** ค่าสีมีหน่วยเป็น ICUMSA ซึ่งเป็นหน่วย ที่ใช้วัดค่าสีของน้ำตาล ตามมาตรฐานสากลน้ำตาลที่มีค่าสี ยิ่งต่ำแสดงว่ามีความบริสุทธิ์มาก

*** ค่าโพลาไรเซชั่น ( Degrees ) แสดงถึงปริมาณน้ำตาลซูโครสเช่น 99.5 % คือในน้ำตาล 100 ส่วนมีปริมาณน้ำตาลซูโครสอยู่ 99.5 % ค่าโพลาไรเซชั่น ยิ่งสูงแสดงว่ามีปริมาณน้ำตาลซูโครสอยู่มากหรือหมายถึงน้ำตาลคุณภาพสูง

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copy Right 2008 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP